PLAVECKÁ ŠKOLA VYŠKOV

Kurzy pro základní a mateřské školy


Výuka probíhá na bazénech:
- AQUAPARK Vyškov
- Bazén Bučovice

Plavecká škola je zaměřena na výuku plavání žáků základních a mateřských škol. Naši školu navštěvuje několik desítek škol 
z okresů Vyškov, Prostějov a Brno venkov. Každý rok je na základě přihlášky se školou uzavřena řádná smlouva o provedení plavecké výuky.

Žáci ZŠ i děti MŠ během školního roku absolvují většinou 10 lekcí výuky plavání. Výuka dětí probíhá hrou, zejména u mateřských škol s použitím velkého množství plaveckých pomůcek.

Snahou všech našich učitelů a cvičitelů je, aby se děti na hodiny plavání těšily a naučily se co nejvíce plavat. Cvičitelé v plavecké škole děti postupně učí orientovat se ve vodě i pod vodou. Děti dokáží mít pod vodou otevřené oči, zadržet dech, skočit do vody, doplavat ke břehu, až se z dětí postupně stanou plavci, kteří uplavou i 200 a více metrů. Kontakt s vodou by měl být vždy příjemný, aplikován s něžností, laskavostí a porozuměním a měl by být často opakován. Plavecké dovednosti děti získávají formou hry, protože při hře voda není nepříjemným prostředím. Při výuce se používá velké množství plaveckých pomůcek.

Plavecká výuka je přínosem pro rozvoj motorických schopností dítěte, získání pocitu bezpečí ve vodě a respektu z ní, získání správných návyků ve vodním prostředí a v neposlední řadě jako prevence utonutí.

Vždyť vždy, když jde dítě k vodě a neumí plavat, mu jde o život! 

Proč vybrat právě nás

PLAVECKÁ ŠKOLA VYŠKOV

Individuální přístup

Lekce plavání pro neplavce jsou zaměřené na odstranění strachu z vody postupným, velice citlivým způsobem. Děti učíme základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby dle propracované metodiky výuky s ohledem na věk a výkonnost dětí a žáků,

Profesionální tým

Ve vedení plavecké školy je Alena Konkolová. Před převzetím školy pracovala ve funkci zástupce ředitele Plavecké školy Vyškov 16 let. Dříve závodní plavec (výkonnostní třídy) s mnoha lety praxe jako cvičitel, trenér a rozhodčí plavání, z toho 5 let ve Znojmě, odkud pochází spousta našich vrcholových plavců. Původní profesí zdravotní sestra, což je u vody velká výhoda.

Hlavní podmínkou k organizování plavecké výuky je kvalitní personální zajištění. Cvičitelé školy jsou stálí zaměstnanci, což zaručuje velmi dobrou metodickou a organizační úroveň výuky. Kromě kvalifikace cvičitel plavání mají vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Vysokoškoláci jsou pedagogové. Mají mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi..